Historie hotelu

Parkhotel stojí od roku 1994 na místě bývalého Městského pivovaru. Ten patříl mezi nejstarší pivovary v šumavském regionu. Zmínky o něm pocházejí již ze 16. století a patřil tehdy spolu s „Freihausem“, sousední radnicí, ke hradu Kašperku.

Jiří z Lokšan, zástavní držitel hradu Kašperku „koupil roku 1539 obojí i s rozsáhlou zahradou a zřídil si zde tehdy neobvyklou vymoženost – dřevěný vodovod. Po Lokšanově smrti, vdova Kateřina Adlerová veškerý majetek prodává městu Kašperské Hory. A tak po sto letech žije ve městě již 116 právovárečných měšťanů. Město se o pivovar vzorně staralo, modernizovalo co bylo třeba a uváženě vybíralo nájemce i sládky.

Poválečným odsunem německého obyvatelstva ztratil pivovar nejen zaměstnance, ale i většinu svých odběratelů. A tak 1.10.1947 byla k nelibosti místních obyvatel, výroba definitivně zastavena. Prostory pak sloužily jako sklad piva strakonického pivovaru a poté zde několik let fungovala výroba ovocných šťáv.

Od šedesátých let min. století objekt sloužil jako garáže a skladiště, postupně chátral a měnil se v ruinu. Stal se eldorádem místních dětí, malého Františka Tosche nevyjímaje. Tento místní rodák po absolvování Sušického gymnázia a hotelové školy žil od roku 1969 v zahraničí.

Po sametové revoluci se vrátil a jako místní patriot koupil ruinu pivovaru a během čtyř let nelehké práce ji změnil v tento, rámec malého šumavského města přesahující, moderní a krásný hotel. Pozoruhodné jsou nejen interiéry, ale zejména vinárna s nevídanou kamennou klenbou a na další využití ještě čekající podzemní sklepy, vytesané ve skále.

Hotel již navštívili významné osoby, naše oba prezidenty nevyjímaje. Václav Havel uvádí, že pobyt zde roku 1995, byl pro něj ze všech cest v tuzemsku nejpříjemnější. Tak ať i Vám se zde líbí. 

Ekonomika hotelu byla hlavním problémem provozu hotelu. Již 1.11.1996 byl majetek zastaven ve prospěch finančního úřadu v Sušici. Po smrti majitele pana F.Tosche (3.4.2000) prožívá hotel velmi složité ekonomické období až do konce roku 2010, kdy hotel kupuje od banky nový majitel. Připravuje se strategický plán provozu hotelu, hledá se nová cílová skupina hostů. Dne 7. ledna 2013 se v Parkhotelu otevírají Šumavské bylinné lázně. Lázně výrazně mění dosavadní nabídku hotelu a rozsah služeb. V centru krásné Šumavy vzniká lázeňský hotel zaměřený na relaxaci klid a návrat k přírodě.

V roce 2014 si začíná lázeňský hotel vytvářet zcela novou cílovou skupinu hostů a nové stálé hosty. Dochází k zásadnímu rozhodnutí a hotel jako první v České republice se profiluje jako ADULTS ONLY.  Vstup dětí do hotelu je až od 15 let věku. Tímto rozhodnutím hotel garantuje svým hostům zcela nerušený pobyt. Byly zrušeny veškeré přistýlky na pokojích, postýlky a dětské ceny, do hotelu nesmí domácí zvířata. Hosté si tohoto rozhodnutí velmi cení a za klidem a relaxací se vrací.

 V červnu roku 2016 se pro hotelové hosty otevírá Energetický a meditační park. Úmysl zřídit meditační cestu, byl veden snahou vedení hotelu pomoci návštěvníkům zvýšit možnosti odpočinku a relaxace. Na podzim téhož roku dochází k umístění významné historické památky do hotelového parku. Jedná se o technologické zařízení bývalého pivovaru, tzv. Náduvník jehož stáří je 400 let. V tomto zařízení se máčelo zrno a dále se rozprostřelo na humna, kde se 2x denně obracelo.

V lednu roku 2017 obdržely Šumavské bylinné lázně na veletrhu Cestovního ruchu v Brně významné ocenění. V celostátní soutěži Velká cena cestovního ruchu 2. místo za Nejlepší turistický produkt a speciální cenu poroty za Nejlepší lázeňský a wellness balíček. Ceny předávala  K. Šlechtová - ministryně MR ČR. Šumavské bylinné lázně ukončily dne 6.12.2020 již osmou lázeňskou sezonu.

Dne 15. listopadu 2018 zemřel majitel hotelu pan JUDr. František Talián. Na základě dědického řízení je novým majitelem jeho syn, pan Tomáš Talián. 

V letech 2018 a 2019 probíhal standardní lázeňský provoz hotelů s velkým množství stálých hostů. To byl i důvod, proč byl založen věrnostní program tzn. stříbrné a zlaté karty VIP hostů. Stříbrná karta představuje více jak šest pobytů, zlatá karta více jak 10 lázeňských pobytů.

Rok 2020 je ve znamení epidemie Covid 19. Prakticky ze dne na den tj. 13.3.2020 jsme na 72 dní uzavřeli hotel a lázně. Na rozdíl od cestovních kanceláří a agentur jsme všem hostům vrátili do posledního haléře již zaplacené zálohy jejichž výše dosahovala více jak 1 mil. Kč. Tento pro nás těžký, ale pro hosty vstřícný krok pomohl neočekávaně rychlému restartu hotelu po jeho opětovném otevření. Objednávky na nové pobyty v roce 2020 rychle zaplňovali volnou kapacitu na letní sezonu a podzimní. Obsazenost stoupala až k 90%, bohužel 22.10.2020 jsme museli opět v největší obsazenosti hotelu uzavřít až do konce roku. Situace, kterou nikdo z nás nikdy nezažil.

Rok 2021 začíná opět ve znamení Covid. Od ledna opět nařízení o uzavření! Otevíráme provoz až 4.6.2021. Po sedmi měsících restartujeme provoz hotelu a Šumavských bylinných lázní. Přes veškerá omezení byl výkon hotelu a následný hospodářský výsledek velmi dobrý. Rovněž spokojenost našich hostů byla velmi vysoká a opět stoupl počet vydaných slevových karet pro stálé hosty.

Rok 2022 - i přes výrazné navýšení cen, je obsazenost hotelu srovnatelná s rokem 2021. V provozní přestávce na konci roku proběhla repase celého areálu bazénu, včetně nového vymalování. Malování také proběhlo v komplexu balneo provozu. Máme maximální snahu udržet hotel a jeho provoz v úrovni let předchozích. I přes značné navýšení provozních nákladů, nebudeme v žádném případě omezovat na rok 2023 rozsah poskytovaných služeb. Stálou prioritou je pro nás ubytovaný host přijíždějící na lázeňský pobyt. 

Rok 2023 byl pro nás velmi náročný. Výrazný nárůst energií, stoupající inflace, to vše se muselo projevit v cenách pobytů. Provedli jsme řadu opatření ke snížení vstupních nákladů. Podařilo se a díky pozitivním ekonomickým výsledkům jsme rozhodli a výrazné finanční investici do údržby, která proběhne v lednu roku 2024, kdy bude delší provozní přestávka. Kromě malování restaurací, kuchyně a lázní dojde k výměně dlažby v hotelové restauraci. Dlažba je zde dlouhodobě poškozená, podlaha je díky tomu značně nerovná a je opravdu uměním vycentrovat nohy stolů, aby byly pevné. Mnohdy jsme za to chytili oprávněnou kritiku, ale více jsme opravdu nemohli udělat. Kromě nové dlažby dochází k repasi a novém čalounění všech židli na restauracích. Věnujeme se také opravě a nátěrům  zahradního nábytku pro letní provoz. Věříme, že tyto investice pomohou zvládnout rok 2024 ke spokojenosti hostů a společnosti. 

 

 

 

 

 

 

František Tosch
*9.4.1949 +3.4.2000
Slavnostní otevření hotelu
dne 10. prosince 1994
   
Významné návštěvy  
16. březen 1995
premiér Václav Klaus
19. červen 1995
prezident V. Havel
 
14.12. - 16.12.1999
Gerard Depardieu
 
   
6.8.2000
apoštolský noncius Giovanni Coppa