Energetický a meditační park

Současná doba přináší lidem energetické tlaky, které obtížně zvládají. Týkají se pracovního zatížení, které musejí ustát a nemají vliv na jeho povahu. Ti, kteří nepracují, jsou na tom stejně, doléhá na ně aktivní svět nepřející příliš jejich potřebě klidu. Posílení a zároveň odpočinek jsou stále významnějším prvkem lidského života. Jejich dosažení je však obtížné v běžném chodu denních událostí téměř nemožné.

Úmysl zřídit meditační cestu byl veden snahou, pomoci návštěvníkům hotelu k účinné možnosti odpočinku a relaxace. Ideální podmínky pro meditací a odpočinek jsou posíleny vlastnostmi území, na kterém se Kašperské Hory a hrad Kašperk nachází. Tyto vlastnosti jsou dány mimo jiné ještě stále velkými nevyčerpanými ložisky zlata. Zlato poskytovalo člověku vždy svou sílu. Odtud se odvíjí i jeho cena. Žíly z hloubi země vyzařují na povrch energii, která posiluje život všem bytostem a rostlinám. Mezi aktivními šumavskými menhiry, pod vysokými javory a platany Vám jsou k dispozici lavičky a lehátka. Záleží pouze na Vašem výběru místa, kde budete čerpat klid a energii s krásným výhledem na královský hrad Kašperk a šumavské hory.

 Podle zkušenosti úspěšnost, zdraví, dobré vztahy, prostě vše, co si v životě přejeme do velké míry souvisí s tím, kolik máme energie v organismu. Lidé, kteří mají dostatek energie, jsou oblíbení, úspěšní, tvořiví, funguje jim intuice, snáze překonávají nesnáze, stres a nemoc.